Όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια κανονική ( μη κρυπτογραφημένη ) συνεδρία FTP, μετά την αναβάθμιση σε FileZilla 3.10 , μπορεί…