Ο καθορισμός μιας μονάδα μέτρησης για το μέγεθος του κειμένου σε μια ιστοσελίδα θα μπορούσε να είναι θέμα έντονων συζητήσεων, ακόμα και σήμερα όπου οι…