Τι είναι το GDPR;

To Μαϊο του 2018, το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έθεσε σε ισχύ τον κανονισμό General Data Protection Regulation (GDPR), ο οποίος θέτει νέες βάσεις για την προστασία…

Ασφάλεια στο Joomla! 2ο Μέρος :Δικαιώματα αρχείων και φακέλων

Μια εξίσου σημαντική ενέργεια που θα έπρεπε να ασχοληθούμε θα έπρεπε να είναι ο καθορισμός των δικαιωμάτων σε αρχεία και φακέλους . Αυτό σημαίνει κατά…

Ασφάλεια στο Joomla! 1ο Μέρος : Επιλογή Hosting

Ένα από τα πρωταρχικά ζητήματα κατασκευής μιας σελίδας θα πρέπει να είναι η επιλογή του κατάλληλου παρόχου φιλοξενίας. Ιδιαίτερα στο θέμα στης ασφάλειας σιγουρευτείτε ότι…

ΕΣΠΑ