Ασφάλεια στο Joomla! 1ο Μέρος : Επιλογή Hosting

Ένα από τα πρωταρχικά ζητήματα κατασκευής μιας σελίδας θα πρέπει να είναι η επιλογή του κατάλληλου παρόχου φιλοξενίας. Ιδιαίτερα στο θέμα στης ασφάλειας σιγουρευτείτε ότι ο πάροχος σας προσφέρει όλα τα παρακάτω πριν προχωρήσετε στην επιλογή του.

Οι περισσότεροι πάροχοι στον κόσμο χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα linux. Ο λόγος είναι ότι είναι πιο ασφαλές και πιο εύκολο στη συντήρηση. Οι περισσότερες επιθέσεις στις σελίδες δεν γίνονται στο επίπεδο του server αλλά στο επίπεδο της εφαρμογής δηλαδή της ίδιας της σελίδας είτε custom είτε joomla είτε wordpress. Γενικά αν ο πάροχος φροντίζει να συντηρεί όλα τα επίπεδα του server καθώς και να εγκαθιστά και τις αναγκαίες ενημερώσεις το μεγαλύτερο μέρος των κινδύνων θα προέλθει από το επίπεδο της εφαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα :

  • Ο πάροχος hosting να τηρεί ισχυρά μέτρα ασφαλείας στους servers του αλλά και να μπορεί να παρέχει άμεσα backup, αν το χρειαστεί.
  • Να χρησιμοποιεί όσο πιο αναβαθμισμένη έκδοση της php5 και όχι php4 γιατί είναι πιο ασφαλής
  • Αποφύγετε παρόχους που χρησιμοποιούν την ασφαλή λειτουργία γιατί δημιουργεί πολλά προβλήματα ασφάλειας (safe_mode OFF).
  • Ως μη προαπαιτούμενο χρησιμοποιείστε παρόχους που έχουν προεγκατεστημένο το joomla (που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανεβάσετε όλα τα αρχεία στο server και να κάνετε όλες εκείνες τις κινήσεις για να το εγκαταστήσετε, αλλά είναι έτοιμο για χρήση με 2 κλικ και τη συμπλήρωση λίγων στοιχείων)
ΕΣΠΑ